teín

Slovník cudzích slov

alkaloid obsiahnutý v listoch čajovníka, kávovníka a niektorých iných tropických rastlín
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/teín

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) teín
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) teína
3. D:Datív (komu? čomu?) teínu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) teín
5. L:Lokál (o kom? o čom?) teíne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) teínom
Plurál (mn. č.)
teíny
teínov
teínom
teíny
teínoch
teínmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

v starovekom Ríme najvyšší úradník; diplomatický úradník menovaný vládou k zastupovaniu v inom štáte

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

špiritizmus konfluencia praktiky reedícia učebníc prepytujem compositus rigotte skalár dedifferentiatio zvodka kardiomonitor