tender

Slovník cudzích slov

príves lokomotívy na dopravu uhlia a vody; sprievodná loď; verejná písomná ponuka na prevedenie prác alebo dodávku zariadení a tovaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tender

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) tender
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) tendera
3. D:Datív (komu? čomu?) tenderu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) tender
5. L:Lokál (o kom? o čom?) tenderi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) tenderom
Plurál (mn. č.)
tendere
tenderov
tenderom
tendere
tenderoch
tendermi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

výsledok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prochoresis obliterácia aÅ¡rama benígne kalcifikáty hýžde rejekcia broker izopatia penát ophthalmoplegicus militantný