tennó

Slovník cudzích slov

v japončine nebeský vládca, oficiálny titul japonského cisára
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tennó

Časté chyby


desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

palpebralis antidiuretický pôvod slova film retikulocyt golubci ortoptik montanna unia erythralgia spinocerebellaris dafnia submicia