tennó

Slovník cudzích slov

v japončine nebeský vládca, oficiálny titul japonského cisára
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tennó

Časté chyby


v starom Grécku kňaz vykonávajúci obrady len pre úzky okruh zasvätencov; stredoveké duchovné hry pri veľkých cirkevných slávnostiach v chrámoch alebo chrámových priečeliach; záhada, tajomstvo, tajuplnosť; tajné učenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

doxa kučeravé myšlienky pyrex patrimónium duna ageizmus korigendum protagonista alcazar hypermelanosis calcium