tenzimeter

Slovník cudzích slov

prístroj na meranie tlaku nasýtených pár
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


lieh

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

impertynentny logoneurosis hydrocalix bobtail recipročne korázia vagilná fauna observat edut sympathicomimeticus, sympathomimeticus kelímok