tepalum

Slovník cudzích slov

kvetný lístok kvetov s rovnako sfarbeným kalichom a korunou, perigón
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tepalum

Časté chyby


ľuďmi obývaná časť Zeme zmenená činnosťou človeka; združenie príslušníkov rôznych cirkví usilujúcich o prekonanie rozdielov vo viere

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sagina probant atetoidný erozivní bulbitis batofóbia kondolencia sprofanovaný supramammarius stereo karentovaný časopis colitis