terátum

Slovník cudzích slov

v medicíne: netvor, monštrum
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/terátum

Časté chyby


ružové až fialové drevo niektorých tropických stromov, palisander

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kraal izokoricke peripachymeningitis direct mail dyáda toxicans audã­cia etatistick脙陆 klobuk korán predilekcia