tesil

Slovník cudzích slov

obchodný názov nekrčivej syntetickej tkaniny z polyesterového vlákna
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tesil

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) tesil
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) tesila
3. D:Datív (komu? čomu?) tesilu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) tesil
5. L:Lokál (o kom? o čom?) tesile
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) tesilom
Plurál (mn. č.)
tesily
tesilov
tesilom
tesily
tesiloch
tesilmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

srdečnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

diacrisis submisivnejÅ¡i diarchia choroidealis panter elektrokardiografia, ekg revi du fón barkuna typhlopexis