tetický

Slovník cudzích slov

stanovujúci, určujúci; kladný, tvrdiaci
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tetický

Časté chyby

tetycký,

Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

náuka o meraní zvuku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

officium trav subordinácia rétor stercoralis rectoplastica maladaptívny uranografia dubi脙鲁zny jidiš citroën