tetrapetálny kvet

Slovník cudzích slov

kvet so štyrmi okvetnými lístkami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

tetrapetálni kvet,

zvyšovanie celkových výnosov rozširovaním plochy poľnohospodárskej pôdy, nie výnosnosťou plodín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cosmopolitan determinovať kap restrictus delikvent debitor maklér amniocentéza molotovov koktail recurvatus sucasny