thiolysis

Slovník cudzích slov

thiolýza, štiepenie s uvoľňovaním chemickej skupiny obsahujúcej síru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


človek hovoriaci nezrozumiteľne alebo hlúpo, nechápavý človek, čudák

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

azyl reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný