tholos

Slovník cudzích slov

starogrécka kruhová stĺpová stavba
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tholos

Časté chyby


silne aromatický výlučok z podchvostovej žľazy cibety, používaný v kozmetickom a farmaceutickom priemysle; kožušina z cibety

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

scorbutus étos byť z lacného kraja promntné kupé responzívny paragrafia oficier perfektívum gouda superficies