titán

Slovník cudzích slov

striebrobiely ľahký tvrdý kov, značka Ti; velikán, najmä duševný; obor; človek búriaci sa proti moci
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/titán

Časté chyby


Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) titán
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) titána
3. D:Datív (komu? čomu?) titánu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) titán
5. L:Lokál (o kom? o čom?) titáne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) titánom
Plurál (mn. č.)
titány
titánov
titánom
titány
titánoch
titánmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

našiel som – údajné zvolanie Archiméda pri objave hydrostatického zákona; zvolanie pri nečakanom spoznaní

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trabant fatálny dolorizmus tribunál tendotomia, tenotomia nábožnosÃ…Â¥ bryológia intracyklické kolísanie foetor ethylicus žurnalizovať eukalyptol