titul

Slovník cudzích slov

označenie hodnosti; čestné oslovenie; právny dôvod nároku; názov knihy, článku, umeleckého diela; nadpis
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/titul

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) titul
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) titula
3. D:Datív (komu? čomu?) titulu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) titul
5. L:Lokál (o kom? o čom?) titule
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) titulom
Plurál (mn. č.)
tituly
titulov
titulom
tituly
tituloch
titulmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

veľkokvetá rastlina alebo ker

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

opak filantropa subikterický indisponován fluvi谩lny inveterovaný rovinatos钮 konsternovaný remasterovaný preskriptívny sotisfikovaný synalagmatické