tocodynamometrum

Slovník cudzích slov

tokodynamometer, prístroj na meranie amplitúdy, trvania a frekvencie sťahov svaloviny maternice počas pôrodu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


konečný, neodvolateľný, právoplatný; naliehavý

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ru saprogénny ventrolisthéza humbug doxa kučeravé myšlienky pyrex patrimónium duna ageizmus korigendum