tocodynamometrum

Slovník cudzích slov

tokodynamometer, prístroj na meranie amplitúdy, trvania a frekvencie sťahov svaloviny maternice počas pôrodu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

palpebralis antidiuretický pôvod slova film retikulocyt golubci ortoptik montanna unia erythralgia spinocerebellaris dafnia submicia