tonikum

Slovník cudzích slov

povzbudzujúci, posiľujúci liek, kozmetický prípravok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tonikum

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) tonikuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) tonikua
3. D:Datív (komu? čomu?) tonikuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) tonikuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) tonikue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) tonikuom
Plurál (mn. č.)
tonikuá
toniku
tonikuám
tonikuá
tonikuách
tonikuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vytváranie farebných plôch, obrazov striekacou pištoľou, napr. na kamiónoch, motocykloch, v reklame

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bore rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia omni jure vizírka paralipomeon šerovanie tendovaÅ¥ silúr