tot

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/tot

Časté chyby


chorobný sklon hlavy do strany, príčinou je kŕč alebo skrátený kývač

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

romipen polygynia matroš felém enteropathicus konekcie emeritny biskup sur penitent skabies trivium