transakcia

Slovník cudzích slov

obchodný alebo bankový prevod; podnikanie, obchod
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) transakcia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) transakcie
3. D:Datív (komu? čomu?) transakcii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) transakciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) transakcii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) transakciou
Plurál (mn. č.)
transakcie
transakci
transakciiam
transakcie
transakciiach
transakciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vonkajší zárodočný list

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

nasopalatinus atreticus introvert sonda operatio antigen cw6 salina naspeedovaný gnómičnosť orthodiametria personálna únia