transfer

Slovník cudzích slov

prevod, napr. informácií, vedomostí, peňazí a pod.; presídlenie, presun
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/transfer

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) transfer
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) transfera
3. D:Datív (komu? čomu?) transferu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) transfer
5. L:Lokál (o kom? o čom?) transfere
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) transferom
Plurál (mn. č.)
transfery
transferov
transferom
transfery
transferoch
transfermi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

lovecké fanfáry, trúbenie pri ukončení poľovačky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

decízor demultiplexor statohm sclerectasis busta poster komajota svätský potenciovať ambiciozna medulloblastoma