trasa

Slovník cudzích slov

geodeticky vymeraná krivka na zemskom povrchu; vytýčený smer komunikácie, stavby a pod.; spojenie medzi východiskovým a cieľovým bodom; trať
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/trasa

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) trasa
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) trasy
3. D:Datív (komu? čomu?) trase
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) trasu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) trase
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) trasou
Plurál (mn. č.)
trasy
tras
trasám
trasy
trasách
trasami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

priľnavý

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kalcifikát kola híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac