trasa

Slovník cudzích slov

geodeticky vymeraná krivka na zemskom povrchu; vytýčený smer komunikácie, stavby a pod.; spojenie medzi východiskovým a cieľovým bodom; trať
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/trasa

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) trasa
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) trasy
3. D:Datív (komu? čomu?) trase
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) trasu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) trase
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) trasou
Plurál (mn. č.)
trasy
tras
trasám
trasy
trasách
trasami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usudzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

exponenciála ochronosis melanotrichia bibliot茅ka konvengercia r媒chlo hexog脙漏n neurosecretio koncínny uniforma simplex