traulismus

Slovník cudzích slov

koktavosť, porucha výslovnosti hlások l a r
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

detašované pracovisko prosoplasia meninga cortinum var铆rova钮 qitovat žochár iminentný psodymus kvartír siveckem