trifólium

Slovník cudzích slov

ďatelina, trojlístok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prvá časť zložených slov s významom starec, starecký, starnutie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

Ä eka alaband铆n auxanometer detector cystick脙隆 fibr脙鲁za chiastolit chorealis fon茅zny dystópia debitor rébus