tropikalizácia

Slovník cudzích slov

úprava tovaru dovážaného do tropických oblastí pred vplyvom tamojšieho podnebia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


spoločenská veda zaoberajúca sa zločinnosťou, jej príčinami a prejavmi a bojom proti nej

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

拧tatut stigmácia gemelologia vitaminózny thelarche spongiosis speculum hydrargyria genetická informácia enterovirosis dubiozne zásoby