tubokurarín

Slovník cudzích slov

účinná zložka jedu kurare spôsobujúca svalové ochrnutie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vodnatý silikát vápenatý, nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

suka vrúcny confocalis lingula neandert nacionalizmus mikrofilm mizogenia parkán stóra zmätočný