typhlologia

Slovník cudzích slov

tyflológia, veda zaoberajúca sa zrakovo postihnutými a ich uplatnením v spoločnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vo švajčiarských hodinkách označenie počtu kameňov, rubínov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fetoskopia bukake cínovanie pookreje am blok adstrát komercionalizovať pro domo prena胫聧n脙隆 脜戮ochar mesonephros