typhlopexis

Slovník cudzích slov

tyflopexa, chirurgické pripevnenie, prichytenie voľného slepého čreva
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


čiara, priamka; rys, ťah, obrys; hranica, frontová čiara; smer politickej a inej činnosti; v biológii rad príbuzných jedincov; vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cirkumferencia lig olivenit atrium nemysliteľn endotermický porosis urethrocystitis nedilatovany per pedes obsesívny