typizácia

Slovník cudzích slov

obmedzovanie počtu výrobkov výberom užšieho počtu podľa najvhodnejších parametrov a hospodárskej potreby; usmernenie činnosti na určitý okruh, druh; roztriedenie podľa typov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) typizácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) typizácie
3. D:Datív (komu? čomu?) typizácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) typizáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) typizácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) typizáciou
Plurál (mn. č.)
typizácie
typizáci
typizáciiam
typizácie
typizáciiach
typizáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

teplokrvnosť vtákov a cicavcov, ich schopnosť udržiavať stálu telesnú teplotu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pucvola ódium adoptívny parametrizácia kapciozny surreálny homozygosis rotika prekerka fibromyositis come-back, comeback