unifikácia

Slovník cudzích slov

zjednotenie, zjednocovanie, jednotnosť, spojenie do jedného celku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) unifikácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) unifikácie
3. D:Datív (komu? čomu?) unifikácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) unifikáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) unifikácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) unifikáciou
Plurál (mn. č.)
unifikácie
unifikáci
unifikáciiam
unifikácie
unifikáciiach
unifikáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

sľubujem a zaväzujem sa; odpoveď promovaných na sľub prednesený promotérom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

parlament nocturia klér archeus apsithyria hypoplasticus bromélia trafena hus zagaga vyznam frankizmus adverzn deliminovať