uranocoloboma

Slovník cudzích slov

uranokolobóm, rázštep podnebia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


tanečnica a speváčka v orientálnych krajinách

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

endotrachealis galizácia kompenzácia hydrofobizovan exterminácia hypodenzn媒 canalicularis autokláva dispergovateľný nervn脙陆 lazúra