uranoplegia

Slovník cudzích slov

uranoplégia, ochrnutie svalov mäkkého podnebia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


klasický ľahkoatletický päťboj – beh, skok do diaľky, hod diskom a oštepom a zápas

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

leukodermia mýša potikali granulát mazopathia gynogameta adjudikácia forsiracia neby脜楼 ostenzia román