ureterographia

Slovník cudzích slov

ureterografia, röntgenové znázornenie močovodov pomocou kontrastnej látky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


výpisok z literárneho diela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

amerícium tarsitis melanoblastos traducianizmus hypereuryopia auricularis trabant fatálny dolorizmus tribunál tendotomia, tenotomia