ureterohydronephrosis

Slovník cudzích slov

ureterohydronefróza, rozšírenie močovodu a dutého systému obličky pri blokáde odtoku moča
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


popoludňajšia slávnosť alebo umelecký program

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reclinatio prvoplánovosť bázlivosť termostézia renogramma multikauzalita mannitolum deinštitucionalizácia rectolabialis hyperploidia varta