ustav

Slovník cudzích slov

najstaršia, až do 14. storočia používaná forma cyriliky v cirkevnej slovanskej literatúre, vytvorená z gréckej unciály a typická priamymi veľkými písmenami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ustav

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) ustav
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) ustava
3. D:Datív (komu? čomu?) ustavu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ustav
5. L:Lokál (o kom? o čom?) ustave
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ustavom
Plurál (mn. č.)
ustavy
ustavov
ustavom
ustavy
ustavoch
ustavmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

určuje neznámu funkciu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

myodemia chemikália virálny virálny subboreál ringľa ringľa basman neopallialis konzistentn脙漏 hypokriticky