uzobranie sa

Slovník cudzích slov

Časté chyby


filter na čistenie odpadových vôd

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dos defek matrimonialny tamponatio prolyferácia veterán diverzifikovanie opresívny lobbizmus doxa deponovanie depozitu