uzobranie sa

Slovník cudzích slov

Časté chyby


meranie veľkosti orgánov pri röntgenovom vyšetrení

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant prepiate