vacatio legis

Slovník cudzích slov

doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy, doba medzi vyhlásením právnej normy a dňom nadobudnutia jej účinnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


posunková reč, reč hluchonemých ľudí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

korán predilekcia redundantnosť vavrín pantom铆ma kultúra vizáž panagglutinatio tremolando infarzácia kryptomérny