vaginorektálny

Slovník cudzích slov

týkajúci sa pošvy a konečníka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vztýčený kameň považovaný za vtelenie boha

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

validovaný inundaÄ spočÃvajúci mandát hypokrat skoncolidovaÃx83Æx92Ãx82âx80¦Ãx83âx80x9aÃx82Â¥ atemporálnosÃ…Â¥ trophologia skeptik konsternácia kooperant fermež