validácia

Slovník cudzích slov

overenie, preverenie; kontrola hodnoty výšky účtu; uznanie právoplatnosti zmluvy, listiny a pod.
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) validácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) validácie
3. D:Datív (komu? čomu?) validácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) validáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) validácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) validáciou
Plurál (mn. č.)
validácie
validáci
validáciiam
validácie
validáciiach
validáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vyznávač hinduizmu alebo bráhmanstva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

proporcie kúria enterochirurgia maxima extr茅mny la vida loca mull mesothelium ovogamia autohypnosis polarizovan