valorizácia

Slovník cudzích slov

zhodnocovanie, zhodnotenie; súbor opatrení na zvýšenie hodnoty meny alebo cien tovaru; vytváranie hodnôt
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) valorizácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) valorizácie
3. D:Datív (komu? čomu?) valorizácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) valorizáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) valorizácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) valorizáciou
Plurál (mn. č.)
valorizácie
valorizáci
valorizáciiam
valorizácie
valorizáciiach
valorizáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tvrdá drevovláknitá doska s otvormi o priemere cca 4 mm vo štvorcovej sieti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thoracogastroschisis factor ozimina hyperglobulia magnet diffusio organický desinfectio argentan absurdný ankylodactylia