valorizácia

Slovník cudzích slov

zhodnocovanie, zhodnotenie; súbor opatrení na zvýšenie hodnoty meny alebo cien tovaru; vytváranie hodnôt
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) valorizácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) valorizácie
3. D:Datív (komu? čomu?) valorizácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) valorizáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) valorizácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) valorizáciou
Plurál (mn. č.)
valorizácie
valorizáci
valorizáciiam
valorizácie
valorizáciiach
valorizáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pôsobenie toxických látok na živé organizmy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

statolithi bosa-nova žula sufita dilatovana protagonista cataplasma diencephalosis syntopický acht manifik