valuta

Slovník cudzích slov

mena, zahraničná mena; hotovostné peniaze cudzích štátov; termín splatnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/valuta

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) valuta
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) valuty
3. D:Datív (komu? čomu?) valute
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) valutu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) valute
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) valutou
Plurál (mn. č.)
valuty
valut
valutám
valuty
valutách
valutami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

východisko, podklad, základ, základňa, východiskový bod; chemická zásada; zásadité heterocyklické zlúčeniny nukleových kyselín; v matematike maximálny počet lineárnych nezávislých vektorov; hlavná zložka liekov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

diskontinuita pochaba apostil ab谩zia éra exkaso biligrafia bauring dražé labradorit haptický