valutou

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/valutou

Časté chyby


rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sphingomyelinum cykloturistika mocheles viamo fictio portobiliaris antibiotický resectionem tubae bilat tetrachlóretán parvov铆rus olfactus