vaterit

Slovník cudzích slov

uhličitan vápenatý, nerast
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/vaterit

Časté chyby


osobnosť charakteristická striedaním nálad

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sacropromontorium synkréza flyš adipozita terra habilitatis skauting morituri howgh depuračný magnetick谩 devi谩cia interlobarna