vazal

Slovník cudzích slov

za feudalizmu lénny poddaný; štát závislý na inom, spravidla mocnejšom štáte; v prenesenom zmysle podriadený, závislá osoba
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/vazal

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) vazal
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) vazala
3. D:Datív (komu? čomu?) vazalovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) vazala
5. L:Lokál (o kom? o čom?) vazalovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) vazalom
Plurál (mn. č.)
vazali
vazalov
vazalom
vazalov
vazaloch
vazalmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tropická tráva so zdrevnatenými steblami, používaná v stavebníctve a v priemysle

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

neuroforameny sternutatorium trtkat lymphadenoides mro啪 labyrintka cholecystographia derivát seborea dolores abdominis dolores abdominis