vegetarián

Slovník cudzích slov

človek živiaci sa výlučne rastlinnou potravou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) vegetarián
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) vegetariána
3. D:Datív (komu? čomu?) vegetariánovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) vegetariána
5. L:Lokál (o kom? o čom?) vegetariánovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) vegetariánom
Plurál (mn. č.)
vegetariáni
vegetariánov
vegetariánom
vegetariánov
vegetariánoch
vegetariánmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bi redhib铆cia haemorrhoidalis bizardnost reclinatio prvoplánovosť bázlivosť termostézia renogramma multikauzalita mannitolum