verbum

Slovník cudzích slov

sloveso
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

slovo, sloveso
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/verbum

Časté chyby


prvok zo skupiny alkalických kovov, značka Rb

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

antidiuretický pôvod slova film retikulocyt golubci ortoptik montanna unia erythralgia spinocerebellaris dafnia submicia škuta