vestibul

Slovník cudzích slov

predsieň, dvorana, vstupná miestnosť, hala
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/vestibul

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) vestibul
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) vestibula
3. D:Datív (komu? čomu?) vestibulu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) vestibul
5. L:Lokál (o kom? o čom?) vestibule
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) vestibulom
Plurál (mn. č.)
vestibuly
vestibulov
vestibulom
vestibuly
vestibuloch
vestibulmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rodozmena

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

silentn媒 belvica glomeratus pseudokríza nebol submisivnejÅ¡i microbrachia benigna primarna arteriova hypertenzia kia kaha urinoscopia, uroscopia myostaticus