veterán

Slovník cudzích slov

vyslúžilec; účastník športovej súťaže pre najstaršiu vekovú kategóriu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/veterán

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) veterán
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) veterána
3. D:Datív (komu? čomu?) veteránovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) veterána
5. L:Lokál (o kom? o čom?) veteránovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) veteránom
Plurál (mn. č.)
veteráni
veteránov
veteránom
veteránov
veteránoch
veteránmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pekelný kamienok, dusičňan strieborný

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fontanela colorraphia inguilinus hypereuryopia patetickost polinklinika gamón influovať gič nauseosum splenopneumonia