veterinár

Slovník cudzích slov

zverolekár
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) veterinár
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) veterinára
3. D:Datív (komu? čomu?) veterinárovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) veterinára
5. L:Lokál (o kom? o čom?) veterinárovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) veterinárom
Plurál (mn. č.)
veterinári
veterinárov
veterinárom
veterinárov
veterinároch
veterinármi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

náuka o hmyze

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

biover谩lny rezervovanos钮 extrasenzorický dulcis kálium teple demitus rom alitovanie ár selektovať