veterinárov

Slovník cudzích slov

Časté chyby


chorobná neschopnosť účelných pohybov, porucha hybnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bcg linguistika haemochesia agnózia alea iacta est parodontitis cremeroll dilaceratio lepý orákulský tarsomalacia