vibrácia

Slovník cudzích slov

chvenie, tras, kmitanie, vlnenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

vibrácya, vybrácya, vybrácia,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) vibrácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) vibrácie
3. D:Datív (komu? čomu?) vibrácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) vibráciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) vibrácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) vibráciou
Plurál (mn. č.)
vibrácie
vibráci
vibráciiam
vibrácie
vibráciiach
vibráciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

of铆cium court d honneur káro topografia uranium korelovať histolysis staphylinus potamoplanktón megalosyndactylia socka