vikipedia

Slovník cudzích slov

chemická reakcia, ktorou z nízkomolekulárnych látok vzniká makromolekulárna zlúčenina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

solor autoevalvácia dymenzia siemens heptagón afektovana biankooferta adiatermálna látka buran gesticulatio parlamentarizmus