viscerálny

Slovník cudzích slov

útrobný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

útrobný, týkajúci sa vnútorných orgánov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

taliansky tvrdý syr, pôvodne vyrábaný z byvolieho, dnes z kravského mlieka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

benigna primarna arteriova hypertenzia kia kaha urinoscopia, uroscopia myostaticus nete膷ny skúter achromatocyt ringlota akridín obskurnosť lubňa